Top 60 Inventatori ai Motorului Magnetic: Inovație fără sfârșit

După ce am explorat istoria motorului magnetic în articolul precedent, ne-am gândit că pentru a înțelege amploarea acestui fenomen să vă punem la dispoziție o lisă (impresionantă zic eu 🙂) cu încă 61 de inventatori remarcabili ai motorului magnetic.

Acești pionieri au contribuit semnificativ la dezvoltarea și perfecționarea acestei tehnologii. Vă punem la dispoziție această listă ca un index cu ajutorul căruia puteți să aprofundați lectura pentru oricare dintre aceștia în funcție de interesul ce vi-l stârnește scurta noastră descriere făcută pentru fiecare „temerar”.

Nikola Tesla

Nikola Tesla
Nikola Tesla
Sursa: ro.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

Deși Tesla nu a pretins direct că a creat un motor magnetic perpetuu, experimentele și invențiile sale din târziul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX (circa 1880 – 1943) au pus bazele multor teorii ulterioare despre energie liberă și motoare magnetice perpetue.

Michael Faraday

Michael Faraday
Michael Faraday
Sursa: en.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday

Deși cunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la electromagnetism și electrochimie în secolul al XIX-lea, Faraday a explorat și ideea de mișcare perpetuă în experimentele sale. Chiar dacă nu a pretins că a dezvoltat un motor magnetic perpetuu, încercările sale timpurii de a înțelege forțele naturii au pus bazele pentru multe dintre teoriile moderne în fizică.

Troy Reed

Troy Reed
Troy Reed
Sursa: www.psiram.com/de/index.php/Magnetmotor_nach_Troy_Reed

În anii 1990, Troy Reed a pretins că a inventat un „motor magnetic” capabil să genereze mai multă energie decât necesită pentru funcționare. Deși Reed a atras atenția presei și a realizat demonstrații ale tehnologiei sale, nu există brevete cunoscute sau detalii tehnice publicate care să valideze afirmațiile sale.

Bruce DePalma

Bruce DePalma
Bruce DePalma
Sursa: brucedepalma.com

DePalma a fost un inventator și cercetător care în anii 1970, a propus „N-Machine” sau „DePalma Free Energy Machine”, ce pretindea să genereze energie prin exploatarea spațiului într-un cadru rotativ. A susținut că dispozitivul său poate produce mai multă energie decât necesită pentru funcționarea sa, dar, ca și în alte cazuri, demonstrațiile independente ale acestor afirmații au fost insuficiente. Deși DePalma a susținut că invenția sa ar putea revoluționa producția de energie, nu există dovezi clare ale unui brevet specific sau demonstrații independente care să valideze afirmațiile sale.

Paul Pantone

este cunoscut pentru inventarea „Geet Fuel Processor”, un dispozitiv care, deși nu este un motor magnetic perpetuu în sens tradițional, pretinde să îmbunătățească eficiența combustibilului prin pre-vaporizare și folosirea unor câmpuri magnetice pentru a modifica proprietățile combustibilului. Pantone a primit un brevet pentru tehnologia sa (US Patent No. 5,794,601), dar dispozitivul său a fost de asemenea subiectul controverselor și scepticismului.

Léon Raoul Hatem

A fost un inventator francez care, în a doua jumătate a secolului XX, a propus un sistem de generatoare și motoare magnetice care, conform susținerilor sale, ar putea produce energie în exces. Hatem a promovat ideea că magnetismul ar putea fi sursa unei forme de energie neexploatate, capabilă să alimenteze dispozitive perpetue. Deși conceptele sale au atras atenția, lipsesc dovezi clare ale funcționării practice sau ale validării științifice. Conceptele sale despre mișcarea perpetuă și transferul de energie au fost prezentate în jurul anilor 1960-1970.

Fernando Sixto Ramos Solano

Fernando Sixto Ramos Solano din Peru a pretins că a inventat un „motor magnetic de mișcare perpetuă”, pentru care a solicitat un brevet în Peru. A susținut că dispozitivul său poate genera energie fără a necesita o sursă de alimentare externă, bazându-se exclusiv pe forțele magnetice. În ciuda prezentărilor publice, comunitatea științifică internațională nu a confirmat viabilitatea invenției sale.

Gregory Potter

Este un inventator care a pretins că a dezvoltat dispozitive bazate pe principii ale mișcării perpetue, încercând să utilizeze configurații complexe de magneți pentru a crea sisteme de generarea energiei auto-sustenabile. Ca și în alte cazuri, detaliile specifice și validarea științifică a acestor afirmații sunt limitate.

Daniel Cook

Este un alt exemplu istoric, care în 1871 a primit un brevet SUA (US Patent 119,825) pentru o „Mașină de acumulare a energiei electrice”, care pretindea să folosească principii ale mișcării perpetue pentru a genera electricitate. Deși dispozitivul lui Cooka a fost brevetat, nu există dovezi ale unei implementări practice reușite.

The Motionless Electromagnetic Generator (MEG)

Propus de inventatori ca Tom Bearden, este un dispozitiv care pretinde că poate produce energie mai multă decât consumă, folosind un sistem de bobine și magneți. Bearden și colegii săi au susținut că MEG poate transforma energia din vidul cuantic în energie electrică utilizabilă, o idee care se îndepărtează de principiile acceptate ale fizicii clasice și electromagnetismului.

Joseph Newman

În anii 1970 și 1980, Newman a devenit cunoscut pentru pretinderea că a inventat un dispozitiv de generare a energiei, numit „Energy Machine of Joseph Newman”, care, conform afirmațiilor sale, ar putea produce mai multă energie decât consumă. A publicat o carte și a obținut o atenție semnificativă din partea presei, dar comunitatea științifică a rămas sceptică, iar US Patent Office a refuzat inițial să-i acorde un brevet fără o demonstrație convingătoare a funcționalității sale. Newman a avut parte de o luptă juridică îndelungată pentru a obține brevetul pentru dispozitivul său.

Thane Heins

Propune „Principia Magnetică”, un concept care implică un generator electric ce pretinde să producă mai multă energie decât necesită pentru funcționare, printr-un fenomen pe care l-a numit „reacție de împingere electromagnetică inversă”.

Mylow

A pretins că a construit un motor magnetic perpetuu bazat pe design-urile lui Howard Johnson. A atras atenția online prin videoclipuri care arătau dispozitivul în funcțiune, dar ulterior au apărut îndoieli și acuzații de fraudă.

Veljko Milković

A inventat un pendul cu două etaje, care, deși nu este un motor magnetic perpetuu, este promovat ca având eficiență energetică remarcabilă, susținându-se că produce mai multă energie decât cea necesară pentru a-l menține în mișcare.

John Bedini

A fost un inventator și cercetător care a dedicat o parte semnificativă a vieții sale explorării energiei libere și a motoarelor magnetice perpetue. A devenit cunoscut pentru diversele sale „Mașini Bedini”, care pretindeau să reîncarce bateriile proprii și să genereze energie suplimentară. Deși a inspirat o comunitate largă de amatori și cercetători, demonstrațiile sale nu au fost acceptate ca fiind valide de comunitatea științifică largă. Bedini a fost activ în domeniul energiei libere și al motoarelor magnetice începând cu anii 1980 până în primii ani ai secolului XXI.

Ruggero Santilli

A propus crearea de noi forme de energie prin utilizarea tehnologiilor bazate pe teoriile sale matematice, care includ concepte precum antimateria și utilizarea sa potențială în generarea de energie.

Magnacoaster

O companie care a pretins că produce generatoare care funcționează pe principiul mișcării perpetue, oferind dispozitive care ar produce energie în exces față de consumul inițial. Eforturile lor au fost întâmpinate cu scepticism, și nu există dovezi concludente ale funcționalității afirmate.

Sky Collection

Un grup de inventatori care au propus diverse dispozitive energetice neconvenționale, inclusiv motoare magnetice care pretind să opereze pe principii ale mișcării perpetue. Detaliile și validarea acestor invenții rămân neclare.

Kohei Minato

Inventator japonez care a dezvoltat un „motor magnetic” eficient din punct de vedere energetic, pretinzând că dispozitivul său poate rula cu un consum redus de energie electrică. Deși nu pretinde că este un motor de mișcare perpetuă, tehnologia sa a stârnit interes pentru potențialul de a reduce consumul de energie.

Steven Mark’s TPU (Toroidal Power Unit)

Steven Mark a susținut că a dezvoltat o unitate de energie toroidală care ar putea genera electricitate în mod continuu, fără necesitatea unei surse externe de alimentare. Dispozitivul său, prezentat în diverse videoclipuri online, a stârnit interes și speculații, dar detalii tehnice verificabile și dovezi independente ale funcționării sale au rămas limitate.

James Hardy

A propus un generator de energie hidraulică perpetuă care ar folosi apa ca sursă de energie, re-circulând aceeași apă prin sistem pentru a genera electricitate. Deși conceptul este creativ, practicabilitatea și eficiența energetică rămân neclare, fără dovezi solide ale unei implementări reușite.

Art Porter

A pretins că a construit un motor magnetic care ar putea funcționa fără oprire, bazându-se pe o configurație specială a magneților. A făcut câteva demonstrații, dar, similar altor cazuri, lipsesc verificările independente care să confirme afirmațiile.

Richard Willis

Inventatorul a pretins că a dezvoltat tehnologia „MagPower”, care ar putea produce energie din magneți într-un mod care depășește eficiența surselor convenționale de energie. Ca și în alte cazuri, detaliile tehnice publicate sunt insuficiente pentru a verifica afirmațiile. El a și brevetat un generator electric care producea energie „supraunitar”. În brevetul său cu numărul WO2009065219A1 apare următorul citat: „[0001] The presentinvention relates to an electrical power generator, and more particularly to an „over unity” electrical power generator.”

Lee T. Cheung

A pretins că a inventat un dispozitiv de generare a energiei care utilizează magneți pentru a crea un câmp magnetic rotativ, care ar putea teoretic să genereze energie electrică fără oprire. Detaliile specifice și validarea acestui dispozitiv rămân neclare.

Magnetic Air Cars, Inc.

O companie care a susținut că dezvoltă un vehicul propulsat de motoare magnetice, care ar putea teoretic să funcționeze fără combustibil fosil. Conceptul se bazează pe utilizarea proprietăților magneților permanenți pentru a crea mișcare, dar nu s-au prezentat dovezi concludente ale funcționării sale practice.

Wang Shum Ho

Inventatorul a susținut că a creat un generator electric care folosește magneți permanenți pentru a produce energie într-un mod eficient. Asemenea multor alte dispozitive de acest tip, detaliile despre cum funcționează și despre validarea externă sunt limitate.

Paramahamsa Tewari

Activitatea lui a fost proeminentă în a doua jumătate a secolului XX până la începutul secolului XXI. Experimentele sale cu „Space Power Generator” au câștigat vizibilitate în anii 1980 și 1990. A dezvoltat conceptul de „Space Power Generator” (SPG), un dispozitiv care, conform susținerilor sale, poate genera energie electrică în exces prin exploatarea proprietăților spațiului vid. Tewari se bazează pe teorii avansate ale fizicii pentru a explica potențialul dispozitivului său. În ciuda unor demonstrații preliminare care sugerau eficiență energetică remarcabilă, comunitatea științifică a cerut mai multe dovezi și teste independente pentru a confirma aceste afirmații.

Frank Znidarsic

A propus teorii care leagă fizica cuantică de controlul forței de gravitație, sugerând că ar putea fi posibilă dezvoltarea unor tehnologii de antigravitație și generare a energiei. Lucrările sale, deși speculative, încearcă să ofere o bază teoretică pentru energia din punctul zero și alte fenomene neconvenționale.

Noah’s Ark Research Foundation

Fondată de Marko Rodin, această fundație promovează conceptul de „Bobina Rodin”, care pretinde să ofere o nouă metodă de a capta și utiliza energia universală. Deși ideea a atras un anumit interes, nu există dovezi științifice care să susțină afirmațiile despre eficacitatea sa în producerea de energie. Conceptul de „Bobina Rodin”, este bazat pe ceea ce el numește „Matematica Vortex”. Rodin susține că designul său oferă o modalitate mai eficientă de a capta și a utiliza energia, cu potențialul de a revoluționa totul, de la generarea de energie la computere și motoare. Deși are susținători, lipsesc demonstrații științifice riguroase care să valideze afirmațiile sale. Conceptul de „Bobina Rodin” și „Matematica Vortex” au fost dezvoltate și promovate începând cu sfârșitul anilor 1980 și au continuat să câștige atenție și după anul 2000.

Dennis Danzik

A dezvoltat tehnologia „Quantum Energy Generator” (QEG), care pretinde să utilizeze principii ale fizicii cuantice pentru a produce energie în mod eficient. În ciuda unor campanii de strângere de fonduri și promovare, nu există dovezi concludente care să ateste funcționalitatea practică a tehnologiei QEG.

Sacha Stone

A promovat conceptul de dispozitive energetice cuantice, care pretind să acceseze energia „punctului zero” sau energia vacuumului pentru a produce electricitate. În ciuda interesului pe care îl stârnește, lipsesc dovezi științifice riguroase care să susțină funcționarea practică a acestor tehnologii.

Randy Powell

Un adept al „Matematicii Vortex” propuse de Marko Rodin, Powell susține că această abordare poate debloca surse neexploatate de energie. Deși conceptele sunt intrigante, ele nu au fost demonstrate în mod convingător într-un cadru științific riguros. Powell susține că a dezvoltat un generator bazat pe „Matematica Vortex”, care ar putea teoretic să producă energie nelimitată. Conceptul se inspiră din lucrările lui Marko Rodin și pretinde să folosească configurații geometrice speciale pentru a genera energie.

John Hutchinson

Este cunoscut pentru experimentele sale în domeniul energiei și antigravitației, inclusiv generarea unor efecte neobișnuite prin utilizarea câmpurilor electromagnetice. Hutchinson a prezentat diverse artefacte și demonstrații, dar comunitatea științifică rămâne sceptică față de veridicitatea și reproducibilitatea acestor efecte.

Andrea Rossi și E-Cat (Energy Catalyzer)

Rossia pretins că a dezvoltat un reactor de fuziune la rece care poate produce cantități semnificative de energie prin reacții nucleare la temperaturi relativ scăzute. În ciuda unor demonstrații publice și a afirmațiilor despre verificări independente, comunitatea științifică internațională a exprimat îndoieli serioase cu privire la validitatea și reproducibilitatea rezultatelor sale.

Friedrich Lüling

În anii 1950, Lüling a pretins că a inventat un motor magnetic perpetuu și a susținut că dispozitivul său poate funcționa fără oprire timp de ani de zile. A făcut câteva demonstrații publice, dar nu a reușit să convingă comunitatea științifică sau să ofere o explicație plauzibilă conform principiilor fizicii acceptate.

Robert Adams

(Noua Zeelandă): Adams a susținut că a dezvoltat un motor / generator magnetic care nu numai că ar funcționa perpetuu, dar ar produce și mai multă energie decât consumă. A publicat mai multe detalii despre experimentele sale și a atras un oarecare interes, dar, similar altor cazuri, nu a fost posibilă replicarea independentă a rezultatelor sale într-un mod care să valideze afirmațiile.

Walter Torbay

A pretins că a inventat un „Multiplicator Magnetic de Energie”, care ar fi capabil să genereze energie în mod continuu. Torbay a atras atenția mass-media și a realizat demonstrații ale dispozitivului său în Ecuador, dar detaliile tehnice și validarea independentă lipsesc.

Teruo Kawai

Inventatorul japonez a pretins că a creat un motor electric care produce mai multă putere decât consumă, datorită unei configurări speciale a magneților. A publicat un brevet pentru invenția sa, dar comunitatea științifică a rămas sceptică, iar invenția nu a fost recunoscută pe scară largă ca fiind viabilă.

Gustave Le Bon

Cunoscut mai ales pentru contribuțiile sale în sociologie și psihologie, Le Bon a explorat și idei în domeniul fizicii, inclusiv conceptul de energie din surse neconvenționale. Deși nu a pretins direct crearea unui motor magnetic perpetuu, cercetările sale timpurii au deschis calea spre explorarea energiei alternative.

John Ecklin

În anii 1980, Ecklin a prezentat un „generator magnetic de stat” care pretindea să transforme forța magnetică în energie mecanică fără consum de energie externă. A realizat un brevet pentru dispozitivul său, dar nu a demonstrat practic viabilitatea acestuia pe termen lung.

Jean-Louis Naudin

A experimentat cu ceea ce el a numit „Magnetic Dynamo Generator”, un dispozitiv care, conform afirmațiilor sale, ar produce energie în exces datorită unei configurații speciale de magneți. Lucrările sale au fost bine documentate pe internet, dar lipsesc validări independente concludente.

Magnetic Motors Corporation

O companie care a pretins că a dezvoltat tehnologia pentru motoare magnetice capabile să genereze energie electrică în mod eficient și sustenabil. Proiectele și prototipurile lor au fost promovate online, dar detaliile tehnice și validarea independentă a funcționării lor lipsesc.

Tom Bearden

În anii 1980 și 1990, Bearden a fost un promotor al conceptului de „energie din vid” și a pretins că tehnologiile bazate pe acest principiu ar putea oferi surse de energie nelimitate. Deși nu a prezentat un motor magnetic perpetuu în sens tradițional, cercetările sale au explorat idei care ar putea permite astfel de dispozitive.

Lester J. Hendershot

În anii 1920 a pretins că a dezvoltat un „Motor Hendershot”, un dispozitiv care ar putea genera electricitate fără combustibil convențional. Acesta a atras atenția pentru scurt timp, inclusiv a unor figuri publice notabile, dar nu a reușit să demonstreze funcționarea sa în mod convingător.

Adam Trombly

Inspirat de lucrările lui Nikola Tesla și Bruce DePalma, Trombly a dezvoltat ceea ce a numit „Closed Path Homopolar Generator”, un alt dispozitiv care pretindea să fie capabil să producă energie în exces. Trombly a fost implicat în activismul pentru energie curată și a prezentat tehnologia sa ca o soluție potențială la criza energetică globală, deși validarea independentă a rămas o problemă.

Floyd Sweet

În anii 1980, Sweet a pretins că a inventat „Vacuum Triode Amplifier” (VTA), un dispozitiv care, conform afirmațiilor sale, ar produce energie în mod semnificativ peste puterea de intrare. Sweet a susținut că dispozitivul său exploatează fenomenele cuantice pentru a atinge aceste rezultate, dar lipsesc detalii clare și verificări independente.

Geoffrey S. Miller

A pretins că a dezvoltat dispozitive energetice bazate pe tehnologia energiei punctului zero, inclusiv motoare magnetice care ar putea funcționa fără a consuma energie convențională. Deși a oferit descrieri detaliate ale experimentelor sale, comunitatea largă așteaptă verificări independente.

David Hamel

Un inventator canadian care a susținut că a primit informații despre tehnologia antigravitațională și motoarele perpetue de la ființe extraterestre. Hamel a construit mai multe dispozitive care, conform afirmațiilor sale, se bazează pe principii geometrice universale și pot genera mișcare continuă. David Hamel a fost activ în a doua jumătate a secolului XX, cu multe din experimentele și construcțiile sale datând din anii 1970 până în anii 2000.

John Worrell Keely

A trăit între 1837 și 1898, iar demonstrațiile sale legate de „Keely Motor” au avut loc în a doua jumătatea secolului al XIX-lea, în special în anii 1870 și 1880. Keely a dezvoltat ceea ce el a numit „Keely Motor”, un dispozitiv care pretindea să genereze energie mecanică din „eterul cosmic” prin intermediul vibrațiilor sonore. Deși a atras investiții semnificative și interes public, demonstrațiile sale au fost mai târziu discreditate ca fiind înșelătorii.

James M. Robitaille

James M. Robitaille și proiectul „Quantum Energy Generator” (QEG) au câștigat atenție în jurul anului 2014, când au fost lansate campanii de strângere de fonduri și încercări de promovare a tehnologiei pe internet. Inspirat de lucrările lui Nikola Tesla, proiectul QEG a fost promovat intens în comunitățile online dedicate energiei alternative, deși analizele independente și verificările experimentale nu au confirmat încă funcționalitatea sa așa cum a fost revendicată.

Don Smith

A fost activ în promovarea dispozitivelor sale de energie liberă în anii 1990 și începutul anilor 2000, până la moartea sa în 2012. Don Smith a fost un cercetător în domeniul energiei libere care a susținut că a dezvoltat dispozitive capabile să genereze energie electrică în exces, folosind principii neconvenționale. Smith a oferit seminarii și a construit mai multe prototipuri, încercând să demonstreze eficacitatea tehnologiilor sale, dar, similar altor cazuri, validarea științifică a rămas o provocare.

Paul A. LaViolette

Teoretician și autor, LaViolette a explorat idei la interfața dintre fizică, astronomie și tehnologie avansată. A început să publice lucrări despre propulsiile avansate și teorii ale energiei alternative în anii 1980, cu o activitate continuă și în deceniile următoare. Deși nu a pretins neapărat că a inventat un motor magnetic perpetuu, lucrările sale despre sistemele de propulsie avansate și sursele de energie neconvenționale au inspirat gândirea în domeniul energiei alternative.

Otis T. Carr

A fost activ în anii 1950 și 1960, cu promovarea tehnologiilor sale antigravitaționale și a ideilor despre energia liberă fiind cel mai prolific în acea perioadă. Otis T. Carr un protejat al lui Nikola Tesla, a susținut în anii 1950 că a dezvoltat tehnologii de zbor antigravitațional și dispozitive de energie liberă. Carr a promovat ideea că principiile tehnologice ale lui Tesla ar putea fi aplicate pentru a permite călătorii interstelare și pentru a produce energie nelimitată. În ciuda promisiunilor mari, Carr nu a reușit să ofere demonstrații convingătoare ale tehnologiilor sale.

Clarence

Un personaj mai puțin cunoscut, care pretindea să fi construit dispozitive de energie liberă bazate pe principii neortodoxe ale magnetismului. Detaliile și documentația despre lucrările sale sunt rare, reflectând provocarea de a evalua și valida astfel de invenții.

Mehran Tavakoli Keshe

Fondatorul Fundației Keshe, care promovează tehnologii avansate bazate pe ceea ce el numește „tehnologia plasmatică”. Keshe a pretins că aceste tehnologii pot oferi soluții revoluționare pentru energie, sănătate și transport. Deși a atras un număr semnificativ de susținători, afirmațiile sale au fost întâmpinate cu scepticism din cauza lipsei de dovezi experimentale și verificări independente.

Ed Leedskalnin

Creatorul Coral Castle din Florida, Leedskalnin a pretins că a descoperit secretele construcției piramidelor și a forțelor magnetice, lucru care i-a permis să mute blocuri masive de piatră singur. Deși nu a pretins direct că a inventat un motor magnetic perpetuu, teoriile sale despre magnetism au inspirat cercetători în domeniul energiei alternative. Activitatea sa a fost mai proeminentă în prima jumătate a secolului XX.

Felix Ehrenhaft

Fizician austriac care a lucrat în prima jumătate a secolului XX, Ehrenhaft a explorat concepte de fizică fină, inclusiv proprietăți neobișnuite ale magnetismului și ale particulelor subatomice, care au fost interpretate de unii ca posibile căi spre energia liberă.

Jean-Pierre Garnier Malet

Propune teoria dublului, care, deși se concentrează mai mult pe fizica teoretică și pe concepte de timp, a fost asociată de unii cu potențialul de a explica fenomene neconvenționale, inclusiv în domeniul energiei. Activitatea sa este mai recentă, din anii 1990 până în prezent.

Norman Wootan

Un cercetător și inventator care a pretins că a replicat „Mașina Energiei Libere” a lui Edwin Gray. Gray a fost activ în anii 1970, iar Wootan a încercat să continue și să documenteze lucrările lui Gray în anii 1990 și 2000, explorând potențialul energiei electrice recuperative.

Searl Effect Generator (SEG)

Propus de John Searl în a doua jumătate a secolului XX, este un alt exemplu. SEG pretindea să fie un dispozitiv care nu numai că produce energie electrică în mod eficient, dar și produce efecte antigravitaționale, un dispozitiv care ar genera electricitate prin rotația unor magneți într-o configurație specială, ceea ce ar crea de asemenea și un efect antigravitațional. Afirmă că a construit și testat primele sale dispozitive în anii 1950. Searl a primit o atenție considerabilă din partea comunităților interesate de energie alternativă, dar nu există dovezi științifice convingătoare care să demonstreze funcționalitatea tehnologiei sale, și nu sunt cunoscute brevete specifice care să fi fost acordate pentru SEG.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *