Aici veți găsi explicații pe înțelesul tuturor și cei mai comuni termeni legați de magneții neodim.

  A | B | C | D | E | F | G | H | I| J | K | L | M | N | O | P | Q | R| S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

Acoperire/placare

◢ magneții neodim sunt placați pentru a fi protejați la coroziune. Aliajul neodim-fier-boron este sensibil la coroziune și de aceea magneții neodim trebuie protejați de mediul exterior prin placare sau acoperire. Cei mai mulți magneți neodim sunt placați cu un strat triplu nichel-cupru-nichel dar ei pot fi acoperiți cu diverse alte materiale, precum aur, argint, epoxy, cauciuc, plastic.

Anizotropie

◢ proprietate a unui material de a prezenta caracteristici fizice variate în funcție de direcția de măsurare și de observare. Un bun exemplu de material anizotrop este lemnul care, datorită fibrelor din care este format, are o rezistență mai mare într-o direcție decât în altă. Din acest motiv, când despicăm lemne cu securea le așezăm în picioare și nu culcate. Asemeni lemnului, magneții neodim sunt și ei anizotropi. Unui magnet neodim îi este imprimată o direcție a magnetizării înainte de a fi magnetizat.
Magneții neodim sunt construiți cu o direcție a magnetizării preferată care nu poate fi schimbată ulterior. Aceste materiale sunt fabricate sub influența câmpurilor magnetice puternice sau presate într-un anumit mod și nu pot fi magnetizate decât pe axa preferată. Magneții neodim și samarium-cobalt fabricați prin sinterizare sunt anizotropi. Mai multe detalii despre cum sunt făcuți magneții veți găsi în articolul nostru dedicat acestui subiect.


▲sus

 

 

CGS

◢ Sistemul de unități CGS este un sistem de unități de măsură bazat pe centimetru ca unitate de lungime, gram ca unitate de masă și secundă ca unitate de timp. Pentru a fi utilizat în electromagnetism, el a fost completat cu unități de măsură pentru mărimile: sarcină electrică, curent electric, câmp electric și câmp magnetic. Corespunzător diferitelor definiții adoptate pentru aceste unități, au rezultat versiuni diferite ale sistemului de unități CGS în electromagnetism: sistemul de unități CGS electrostatic, sistemul de unități CGS electromagnetic, sistemul de unități Gauss și sistemul de unități Heaviside-Lorentz.
În aplicații domină astăzi sistemul internațional de unități (SI) bazat pe unitățile mecanice metru, kilogram, secundă, și completat cu unități de măsură pentru celelalte mărimi fizice fundamentale. În studiile teoretice continuă să fie folosite cu precădere sistemul Gauss și versiunea sa „raționalizată”, sistemul Heaviside-Lorentz.

Circuit magnetic

◢ constă în toate elementele, magnetice și non-magnetice, prin care trece fluxul magnetic în drumul de la polul nord la polul sud.

Circuit magnetic închis

◢ un circuit magnetic este închis atunci când fluxul extern este reținut integral într-un material cu permeabilitate mare.

Circuit magnetic deschis

◢ avem un circuit deschis atunci când magnetul este singur, fără un material cu permeabilitate mare care să preia fluxul extern.

 

Forța coercitivă, Coercitivitate (bHc)

◢ forța demagnetizatoare necesară pentru a reduce la zero inducția magnetică a unui magnet saturat. Cu cât valoarea bHc este mai mare, cu atât este mai bună rezistență magnetului la demagnetizare. Forța coercitivă se măsoară în Oersteds (Oe).

 

Coercitivitate intrinsecă (iHc)

◢ forța demagnetizatoare necesară pentru a demagnetiza permanent un magnet.


▲sus

 

  

Direcția magnetizării

◢ direcția în care un magnet anizotrop este magnetizat pentru a obține proprietăți magnetice optime.

Domenii magnetice

◢ regiuni cu aceeași orientare ce compun un magnet. Aceste domenii sunt rotițe și manipulate de un câmp magnetic extern. Într-un material nemgnetizat domeniile nu sunt orientate și se anulează reciproc iar în aceste condiții nu există câmp magnetic extern.


▲sus

 

 

Electromagnet

◢ magnet format dintr-un solenoid cu miez de fier. Electromagnetul nu este un magnet permanent, el are câmp magnetic doar atât timp cât curentul electric circulă prin solenoid.

▲sus

   

Forța

◢ prin această mărime, înscrisă în dreptul fiecărui magnet în parte, înțelegem forța necesară pentru a desprinde un magnet de pe o placă de oțel folosind o forță perpendiculară pe suprafața. Valorile pot fi determinate teoretic sau experimental.

Forța demagnetizatoare

◢ o forță magnetizatoare opusă forței inițiale de magnetizare. Șocul, vibrația sau temperatură pot fi de asemenea forțe demagnetizatoare.


▲sus

 

Gauss

◢ unitate de măsură a inducției magnetice (B) în sistemul CGS și arată liniile fluxului magnetic per cm2. Unitatea de măsură echivalentă în SI este Tesla (10 000 G = 1 T).

Gaussmetru

◢ aparat de măsură a inducției magnetice (B).

Gradul magnetizării

◢ în general cu cât gradul unui magnet neodim este mai mare, cu atât magnetul va fi mai puternic. Gradul magnetizării este în relație directă cu forța de atracție. Magneții neodim se găsesc în diverse grade de magnetizare, de la N35 până la N52.


▲sus

 

Inducție magnetică (B)

◢ densitatea fluxului magnetic per unitate de măsură.

Inducția reziduală (Brmax)

◢ inducția magnetică a unui corp feromagnetic păstrată de acesta după anularea câmpului de magnetizare exterior. Exprimă valoarea maximă teoretică a densității fluxului magnetic pentru magnetul dat. Prin definiție, această valoare se calculează pentru un contact perfect, ceea ce nu există în realitate deci nu se găsește în utilizarea practică a materialelor magnetice.

Izotropie

◢ proprietate a unui material de a prezenta aceleași caracteristici fizice pe toate direcțiile. Un astfel de material poate fi magnetizat pe orice axă sau direcție. Izotropia este proprietatea opusă anizotropiei.


▲sus

 

Magnet

◢ un magnet este un obiect făcut din anumite materiale care creează un câmp magnetic. Fiecare magnet are un pol nord și un pol sud. Prin convenție spunem că liniile câmpului magnetic ies din polul Nord și intră în polul Sud al magnetului. Dacă rupem un magnet în două bucăți, atunci fiecare bucată va avea propriul pol Nord și pol Sud. Indiferent în câte bucăți minuscule vom sparge un magnet, fiecare bucată va avea în continuare doi poli.

Magnet permanent

◢ un magnet care își păstrează magnetismul după ce este câmpul magnetic extern este îndepărtat. Un magnet permanent este întotdeauna "pornit". Magneții neodim sunt magneți permanenți.

Material feromagnetic

◢ material care este fie o sursă de flux magnetic, fie un conductor de flux magnetic. Majoritatea materialelor feromagnetice au în componență fier, nichel sau cobalt. Aceste materiale au o permeabilitate cu mult mai mare decât 1.

Materiale paramagnetice

◢ materiale ce nu sunt atrase de câmpuri magnetice (lemn, plastic, aluminiu, etc). Aceste materiale au o permeabilitate ușor mai mare decât 1.


▲sus

 

Pământuri rare

◢ termen utilizat pentru a descrie materiale magnetice cu energie mare, precum NdFeB (neodim-fier-boron) sau SmCo (samariu-cobalt).

Pol magnetic

◢ zona unde sunt concentrate liniile fluxului magnetic.

Polul Nord

◢ polul nord al unui magnet este cel atras de polul nord al Pământului. Acest pol magnetic care caută nordul este notat cu N și, prin convenție general acceptată, liniile fluxului magnetic ies din polul nord și intră în polul sud.

 

Produsul energetic maxim (BH)max

◢ Produsul energetic maxim, sau performanța magnetică, notat cu (BH)max și măsurat în MegaGauss-Oersteds (MGOe), este cantitatea de energie pe care un material o poate furniza unui circuit magnetic extern atunci când funcționează în curba sa de demagnetizare. Cu alte cuvinte, este energia stocată într-un magnet. În literatura de specialitate termenul mai e întâlnit și ca enegie specifică maximă. Din punct de vedere grafic, este valoarea maximă ce o poate atinge produsul dintre densitatea fluxului B și intensitatea câmpului H pentru un material, pe curba demagnetizării. Unitatea de măsură este kJ/m³ (Kilojoule pe metru cub) sau MGOe (Mega-Gauss-Oersted) și 1MGOe = 7,957KJ/m3. Valoarea BHmax apare în notațiile gradelor de magnetizare ale magneților neodim. De exemplu, dacă un magnet are gradul N40, vom ști că BHmax = 40 MGOe.

Produsul Energetic Maxim <i>(BH)<sub>max</sub></i>
Produsul Energetic Maxim (BH)max
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_energy_product


▲sus

  

Remanența magnetică (Br)

◢ inducția magnetică ce rămâne într-un circuit magnetic închis saturat după îndepărtarea câmpului de magnetizare extern.


▲sus

 

Saturare

◢ starea în care creșterea suplimentară a forței magnetizatoare nu mai duce la creșterea inducției magnetice în materialul magnetic.

Sinterizare

◢ un magnet fabricat prin sinterizare este compus dintr-o pudră compactată care este apoi supusă unui tratament termic în urma căruia se obține densitatea și orientarea magnetică dorită. O metodă comună în fabricarea magneților neodim.


▲sus

   

Temperatura maximă de lucru

◢ temperatura maximă la care magnetul poate fi expus continuu fără a-și pierde proprietățile sau fără a suferi modificări structurale.

 

Temperatura Curie (Tc)

◢ reprezintă temperatura de tranziție la care magnetul își pierde definitiv toate proprietățile magnetice. Tc nu este echivalentă cu temperatura maximă de lucru, aceasta din urmă fiind de regulă mult mai mică.


▲sus