Garanția în termeni generali

În baza legislației UE, dacă produsele pe care le-ați cumpărat se dovedesc a fi defectuoase sau nu arată ori nu funcționează conform descrierii, comerciantul trebuie să le repare, să le înlocuiască, să le reducă prețul sau să vă dea banii înapoi. Dacă ați cumpărat un produs sau un serviciu on-line ori fără a merge la magazin (prin telefon, prin poștă, de la un comis voiajor), aveți, de asemenea, dreptul de a anula și returna comanda în termen de 14 de zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

Dacă nu știți exact ce situație vi se aplică, puteți utiliza instrumentul privind drepturile consumatorilor, care vă ajută să înțelegeți ce drepturi aveți când faceți cumpărături în UE.

Fiecare stat membru pune în aplicare normele europene prin legislația proprie.

Legislație română

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 140/2021 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, precum si ale Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, prezentele condiții aferente garanțiilor oferite produselor Magneo Smart se aplică doar consumatorilor persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care cumpără, dobândesc, utilizează ori consumă produse în afara activității lor profesionale sau comerciale.

Drepturile consumatorului sunt  prevăzute de  O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor  cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 140/2021 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, modificată și completată și nu sunt afectate prin garanția comercială oferită.

Ce reprezintă garanțiile produselor?

Garanțiile sunt angajamentul nostru că vă vom repara, înlocui sau restitui prețul plătit, fără niciun cost suplimentar pentru dumneavoastră. În situația în care un produs cumpărat de la noi va avea o problemă de funcționare timp de 24 luni de la data achiziției.

Ce fel de garanții au produsele?

Toate produsele pe care le comercializăm beneficiază în mod standard de o garanție de conformitate și de o garanție tehnică (sau comercială).

Garanția de conformitate

Garanția de conformitate este garanția oferită de vânzător, conform legislației în vigoare, prin care vânzătorul garantează că produsul vândut este conform cu specificațiile din documentația produsului. Cu alte cuvinte, este cea care vă oferă siguranța că produsul cumpărat respectă specificațiile și caracteristicile tehnice ori funcționale comunicate în momentul vânzării. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, această garanție nu poate avea o durată mai mica de 24 luni. Excepție fac doar produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de atât. În acest caz, garanția de conformitate va fi redusă la acest termen.

Beneficiați de garanția de conformitate numai pe baza declarației de conformitate, care uneori poate fi un document distinct sau alteori poate fi inclusă în certificatul de garanție.

Produsele neconforme

Deoarece garanția de conformitatea face referire la conformitatea bunurilor, pentru a înțelege mai bine situațiile în care putem apela la garanțe, trebuie să explicăm și în ce condiții putem avea de a face cu bunuri neconforme.
Produsele neconforme sunt acele produse care:

  • nu pot fi utilizate în scopurile pentru care sunt folosite bunurile de același tip sau nu respectă descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și nu dețin funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;
  • nu sunt conforme descrierii oferite de vânzător și nu posedă calitățile bunurilor pe care vânzătorul vi le-a prezentat ca mostră sau model;
  • nu pot fi folosite într-un scop special pe care l-ați solicitat și pe care l-ați prezentat vânzătorului la momentul încheierii contractului și pe care acesta l-a acceptat
  • nu sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau alte instrucțiuni la care vă puteți aștepta în mod rezonabil să le primească sau care sunt prevăzute în contract;
  • nu sunt primite actualizările prevăzute în contract;
  • nu respectă cantitatea și nu dețin calitățile și alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate, care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care vă puteți aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor și ținând seama de orice declarație publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanțului de tranzacții, inclusiv de către producător mai ales în anunțuri publicitare sau pe etichetă;
  • nu funcționează în mod corespunzător ca urmare a montajului, dacă instalarea este prevăzută în contract și a fost făcută de vânzător sau dacă manualul de instalare este incomplet ori nu poate fi înțeles, acesta fiind motivul pentru care l-ați montat necorespunzător.

 Vezi și Art. 4 „Conformitatea bunurilor” din O.U.G. nr. 140/2021.

Garanția tehnică sau comercială

Garanția tehnică este cea oferită în mod voluntar de producător și este comunicată în specificațiile produselor și este cea care vă asigura service-ul în caz de probleme tehnice. Această garanție nu are o durată minimă prevăzută de lege, iar conținutul ei este în întregime la decizia producătorilor. Unii dintre aceștia pot alege să ofere o durată de garanție unică pentru întregul produs, iar alții pot alege să ofere durate de garanție diferite pentru diversele componente ale produsului (de exemplu, 6 luni pentru acumulator si 12 de luni pentru ecran, în cazul unui laptop). Însă in cele mai multe cazuri, durata garanției tehnice va fi cel puțin egală cu durata minima legală a garanției de conformitate. Acesta este și cazul produselor noastre. Toate produsele comercializate de Magneo Smart SRL au o garanție tehnică de 24 luni.

În O.U.G. nr. 140/2021 la Art. 2, „Definiții”, pct. 12 o găsim sub denumirea de garanție comercială și este definită ca: orice angajament din partea garantului față de consumator, prevăzut în certificatul de garanție sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus față de obligațiile legale care îi revin vânzătorului referitoare la garanția de conformitate, de a rambursa prețul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreține bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificațiilor sau oricărei alte cerințe care nu este legată de conformitate.

Doar pentru garanția tehnică se emite un certificat de garanție.

Garanțiile pentru produse cu defecte

Aveți întotdeauna dreptul la garanția minimă, gratuită, de 2 ani, indiferent dacă achiziționați produsele on-line, de la magazin sau prin poștă. Această garanție de 2 ani este un drept minim. (Art. 9, alin. (1) din O.U.G. nr. 140/2021)

Dacă un produs se dovedește a fi defect sau nu corespunde din punct de vedere al conformității, vânzătorul trebuie fie să-l repare sau să-l înlocuiască fără costuri adiționale, fie să vă acorde o reducere de preț sau să vă restituie total suma plătită, într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice.

De regulă, veți putea solicita o rambursare parțială sau integrală numai în cazul în care repararea ori înlocuirea nu este posibilă.

Avertisment!

S-ar putea să nu aveți dreptul de a solicita despăgubiri pentru un defect minor, cum ar fi zgârieturi fine sau ciupituri, mai ales pentru magneții din ferită, unde acest amănunt este prezentat în cadrul descrierii produsului.

(Art. 11 „Măsurile corective în caz de neconformitate”, alin. (5) din O.U.G. nr. 140/2021)

Cum puteți obține repararea sau înlocuirea bunurilor ori rambursarea sumei plătite

Garanția de 2 ani începe de îndată ce primiți produsul. Dacă în acest interval de 2 ani produsul se dovedește a fi defect, vânzătorul trebuie să vă ofere întotdeauna o soluție. În unele țări ale UE, aveți dreptul de a solicita despăgubiri și de la fabricant. (Art. 9, alin. (1) din O.U.G. nr. 140/2021)
Dacă produsul se deteriorează în termen de un an, se presupune că problema exista și în momentul în care l-ați primit, cu excepția cazului în care vânzătorul poate dovedi contrariul. Prin urmare, aveți dreptul la repararea sau înlocuirea gratuită a produsului sau, dacă acest lucru se dovedește a fi prea dificil sau costisitor, la o reducere de preț ori la rambursarea banilor. (Art. 10 „Sarcina probei”, alin. (1) din O.U.G. nr. 140/2021)
Dacă produsul se deteriorează după primul an, încă mai aveți dreptul la reparare sau înlocuire gratuită sau, cel puțin, la o reducere de preț ori la rambursarea banilor. Totuși, s-ar putea să fie nevoie să demonstrați că problema exista în momentul în care ați primit produsul.

Ce se întâmplă dacă nu mai am factura produsului?

Angajamentul privind garanțiile produselor pe care le comercializam poate fi susținut doar pentru produsele cumpărate de la Magneo Smart SRL. Iar factura fiscală emisă de Magneo Smart SRL este documentul care atestă această achiziție. Iată de ce, în momentul în care veți avea nevoie de beneficiile garanției, va fi nevoie să prezentați factura de achiziție a produsului.

Trebuie păstrat ambalajul produsului pentru a beneficia de garanție?

Nu. Însă ambalajul se poate dovedi util în situația în care va fi necesară expedierea produsului către retur sau în service.