Prin folosirea / vizitarea / vizualizarea siteului și/sau al oricarui conținut trimis de catre S.C. Magneo Smart S.R.L. utilizatorului / clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), acesta se declară de acord cel puţin cu prezentele „Termenii și condițiile de utilizare”.

Orice dispută cu referire la prezentele „Termenii și condițiile de utilizare” care ar putea să apară între utilizator / client și S.C. Magneo Smart S.R.L. se va rezolva pe cale amiabilă.

S.C. Magneo Smart S.R.L. nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea „Termenilor și condițiilor de utilizare”.

Orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. Magneo Smart S.R.L. sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare. Legea aplicabilă pentru soluționarea litigiilot în cazul furnizorilor români care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării este legea română.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

De asemenea, din 2016 funcționează și SOL (platforma de soluționare on-line a litigiilor).

În acest context mai publicăm și următoarele link-uri: